nieuws

Verenigingslokaal

Op 7 november 1997 was het dan eindelijk zover. De Greune betrok haar nieuwe verenigingslokaal aan de Tongerseweg 336. Na meer dan honderd jaar in de oude locatie te zijn ondergebracht kon eindelijk met de lang verwachtte verhuizing naar de nieuwe locatie worden begonnen.

Geheel in eigen beheer en voor het merendeel verricht door vrijwilligers, werd het voormalige pand van de marechaussee verbouwd tot 14 studentenwoningen. Met de werkzaamheden werd begonnen in oktober 1996. Deze werkzaamheden begonnen met de interne verbouwing en aanpassing van de kazerne.

Nadat de voorbouw voltooid was en de studenten hun prachtige appartementen hadden betrokken vond, onder massale belangstelling en de klanken van de drumband en harmonie op 24 mei 1997 de plechtige eerste steenlegging plaats.

Na maandenlang elk vrij uur in de bouw van deze cultuurtempel te hebben gestoken (waarbij de voorbereidingen voor het WMC in 1997 en de Landskampioenschappen in Venlo in januari 1998) zijn normale doorgang vonden in de ‘oude’ zaal, vond op 7 november 1997 de plechtige opening plaats door de burgemeester van Maastricht, dhr. Philip Houben, en vicaris Castermans.

Het blijkt dat de Greune zaal geschikt is voor vele vormen van kunst. Allereerst is er het gebruik door onze eigen harmonie, drumband, Pie & Pow-kapel en jeugdharmonie. Maar ook voor bijvoorbeeld opera, musicals en toneeluitvoeringen blijkt de zaal een genot te zijn om in te spelen. Dit komt niet in de laatste plaats door de mogelijkheden van het beweegbaar gedeelte van het plafond, waardoor nagenoeg elke akoestiek kan worden bereikt. Tevens biedt de zaal op het balkon plaats aan 60 personen die een geweldig overzicht hebben op het podium.

De zaal is tevens te huren voor bruiloften, recepties, koffietafels en afscheidsbijeenkomsten, babyborrels, communiefeesten, voorstellingen, vergaderingen en workshops. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Eugène Kerckhoffs via www.greunezaol.nl of info@greunezaol.nl.