@include( 'template-config.php'); @include( 'content-link-page.php'); Vereniging - HPPWolder

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Opgericht:  1878
Locatie: Tongerseweg 336, 6215 AC Maastricht
Tel.: 043-3440067
Voorzitter: Laurent Vandenboorn
Secretariaat: Harrie Vrancken

Postbus 2177
6201 CB Maastricht
Tel. 043-3472336

Historie

Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder Maastricht is in 1878 opgericht als zangvereninging. Wolder was het hoofddorp van de voormalige gemeente Oud-Vroenhoven, die in 1920 door de gemeente Maastricht werd geannexeerd. Reeds enkele jaren na de oprichting is de vereniging omgezet in een harmonie-orkest. In 1898 werd de naam Harmonie St. Petrus en Paulus veranderd in Harmonie Wilhelmina in verband met het aantreden van de nieuwe koningin. In 1908 vond er een afsplitsing plaats, waardoor er twee vereniging ontstonden. De afgesplitste vereniging nam de naam Harmonie Wilhelmina over en de overgeblevenen veranderden de naam noodgedwongen in Fanfare Wilhelmina, omdat men alleen nog maar over koperblazers beschikte. In de volksmond gingen de twee verenigingen als de Groene en de Blauwe door het leven. Bij de groenen waren de landbouwers in de meerderheid, bij de blauwen de arbeiders. Toen in 1950 Fanfare Wilhelmina besloot als harmonie-orkest verder te gaan d.w.z. met niet alleen koperinstrumenten maar ook met houtinstrumenten zoals klarinetten, werd de oude naam Harmonie St. Petrus en Paulus weer van stal gehaald.