@include( 'template-config.php'); @include( 'content-link-page.php'); Sponsoring - HPPWolder

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Vroeger konden we in tijden van crisis (‘nuij pekskes’, nieuwe instrumenten, concertreis, bondsconcours of WMC) vaak rekenen op bevriende geldschieters, ‘rijke’ boeren en particulieren, die ons de nodige financiële hulpmiddelen aanreikten, zonder dat daar iets tegenover stond. Deze mensen zijn er nog steeds, maar ze worden steeds zeldzamer… Tijden veranderen en als vereniging moeten we meegaan in een trend om toenadering te zoeken tot bedrijven die in ruil voor sponsoring daar ook iets voor terug willen ‘zien’.

Sponsorpakketten
De sponsorbijdrage varieert al naargelang het gekozen pakket van € 150,- tot € 2.000,- . Hiervoor krijgt men advertentieruimte in verenigingsblad de Greune Koerier, de programmaboekjes, op de website en op ons briefpapier. Ook geeft het recht op vrijkaarten en passe-partouts voor onze concerten. Het is in elk geval voor menig bedrijf of zaak aantrekkelijk om haar naam aan onze vereniging te verbinden, met name vanwege onze grote achterban.

Nieuwe sponsoren ontvangen deze nieuwe aanpak enthousiast. Onze vaste adverteerders die al jaren in de Greune Koerier staan of lid zijn van de Vrun vaan de Greune geloven in deze opzet.

U vindt een lijst van onze sponsoren onder de button sponsoren. Heeft u kennissen of familieleden met een zaak voor wie sponsoring van onze harmonie interessant kan zijn? Wijs hen dan alstublieft op de mogelijkheden. De sponsorcommissie is te bereiken via email: sponsoring@hppwolder.nl. Voor vragen of aanmelding kunt u ook direct terecht bij de leden van de sponsorcommissie: Roger Bollen, Ivo Haesen en Paul Janssen. Ook de andere bestuursleden zijn op de hoogte van de mogelijkheden en kunnen u een sponsormap doen toekomen.