nieuws

Pie & Pow

3 juli 2023
Zaterdag 1 juli, in de vroege avond vertrok het volledige korps, met in hun midden 4 jubilarissen, vanaf de zaal richting de parochiekerk. Hier werden in de Heilige Mis onze overleden leden herdacht. Na de Mis marcheerden we, na eerst een rondje om de kerk, naar de Greune Zaol, waar ons onvolprezen damescomité inmiddels de tafels gedekt had voor een feestelijke kleine koffietafel, met hapjes en kleine broodjes. De nieuwe opzet en opstelling werden zeer gewaardeerd. Gedurende het officiële gedeelte ontving de penningmeester twee gulle donaties namens de hobbyclub.
Jubilarissen
De jubilarissen van dit jaar waren: Petra Haesen-Vrieselaar (40 jaar lid), Nico Beckers (40 jaar lid), Thei Welzen (50 jaar muzikant, waarvan 30 jaar bij de Greune) en Gerard Franssen (70 jaar lid), waarvan het overgrote deel als vaandeldrager. Deze werden op gepaste wijze door de voorzitter in het zonnetje gezet. Aan hun glunderende gezichten te zien werd ook dit zeer op prijs gesteld. Nadat alle plichtplegingen waren afgerond was het de beurt aan de DJ …en bleef het nog lang onrustig.