nieuws

Pie & Pow-kapel

Repetitieavond: Woensdag 20.30 – 22.00
Dirigent: Loek Smeijsters
Contactpersoon voor boekingen: Pierre Gruisen tel. 06-13898500 – email: pierregruisen@home.nl
Contactpersoon voor overige zaken: Jo Haesen tel. 06-53696837 – email: jo.haesen@outlook.com

De Pie & Pow-kapel brengt publieksvriendelijke, merendeels vrolijke blaasmuziek met veel walsen, marsen en polka’s. Hoewel het streven is om de werken zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit van de kapel op een zeer behoorlijk niveau ligt, is de drempel om mee te kunnen spelen een stuk lager dan bij het harmonieorkest. Uitgangspunt is dat iedereen die zijn of haar instrument redelijk beheerst mee mag spelen.

Oorspronkelijk is de kapel in 1995 opgericht als seniorenorkest om oudere muzikanten die stopten bij de harmonie de gelegenheid te geven te blijven musiceren. Al snel bleek er ook van buiten de vereniging belangstelling te zijn om mee te spelen. Omdat ook jongere muzikanten toetraden werd de naam al snel omgezet in Pie & Pow-kapel, hetgeen ook aangeeft welk repertoire overwegend gespeeld wordt.

Vooral vanuit de diverse verzorgingscentra en ouderenorganisaties in Maastricht en omstreken zijn er veel verzoeken om optredens. De concertagenda van de Pie & Pow-kapel is dan ook goed gevuld. Ook organiseren de leden elk jaar een Kapellentreffen in de Greune Zaol.

De kapel telt momenteel een kleine 30 muzikanten en verwelkomt graag nieuwe leden.

Dirigent

Vanaf de oprichting in 1995 tot 2017 was Jean Vrijens de gedreven dirigent van de kapel. Toen hij op
88-jarige leeftijd de baton aan de wilgen hing, nam Loek Smeijsters tijdelijk de honneurs waar. Dit beviel de leden zo goed, dat ze Loek, een groot kenner van de Egerländer en Böhmische muziek, wisten te overtuigen langer aan te blijven. Indien Loek verhinderd is leidt Jo Beckers de repetities.