nieuws

Open Repetitie Jeugd

31 mei 2023

De afgelopen periode heeft onze muziekdocent Daphne van Erp, namens onze jeugdcommissie, muzieklessen verzorgd aan leerlingen van de John F. Kennedyschool en Basisschool Dynamiek. Ter afsluiting daarvan houden de samenspeelgroep, de jeugdharmonie en de jeugddrumband van de harmonie op woensdag 7 juni van 19.00 tot 20.00 uur een Open Repetitie in het verenigingsgebouw aan de Tongerseweg 336.

Interesse ?
Ook de kinderen (en hun ouders) die niet aan deze muzieklessen hebben deelgenomen zijn uiteraard van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich deze avond ook opgeven voor een aantal gratis proeflessen op een instrument. Men kan zich voor deze proeflessen ook opgeven via opleiding@hppwolder.nl.

Tijdstip / Locatie
Deze repetitie start om 19.00 uur tot circa 20.00 uur in onze Greune Zaol.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren!

Met muzikale groet,

Namens Jeugdcommissie Harmonie St. Petrus & Paulus