nieuws

Ons ondersteunen

We zijn een bloeiende vereniging met een grote achterban. Hoewel we onze roots in Wolder hebben én daar ook ons verenigingsgebouw staat, wonen onze ca. 400 leden verspreid over geheel Maastricht, en hebben we een redelijk aantal leden die zelfs van buiten de stads/landsgrenzen komt.

Naast het harmonieorkest, behorend tot de WereldTop (Wereldkampioen 2017), kent de vereniging ook een percussiegroep, een blaaskapel, een jeugdorkest, een jeugddrumband, een samenspeel groep voor de allerkleinste, een carnavalsvereniging én een hobbyclub.

Opgroeien binnen een vereniging
Een goede financiële basis en balans van onze vereniging geeft ons de mogelijkheid om jeugd (vanaf 3 jaar), volwassenen en ouderen een mooie, gezellige, beschermende muzikale omgeving te bieden. Naast muziek worden al onze leden geleerd om deel te nemen aan de hele organisatie van een vereniging.

Om de financiën te genereren die voor dit alles nodig zijn, worden vanuit de vereniging een groot aantal activiteiten verricht. Daarmee komen we er echter niet. Vroeger konden we in tijden van crisis (‘nuij pekskes’, nieuwe instrumenten, concertreis, bondsconcours of WMC) vaak rekenen op bevriende geldschieters, ‘rijke’ boeren en particulieren, die ons de nodige financiële hulpmiddelen aanreikten, zonder dat daar iets tegenover stond. Deze mensen zijn er nog steeds, maar ze worden steeds zeldzamer…tijden veranderen en als vereniging moeten we meegaan in een trend om toenadering te zoeken tot particulieren / bedrijven die in ruil voor sponsoring daar ook iets voor terug willen ‘zien’.

Voor zowel particuliere als bedrijven sponsoren kan het aantrekkelijk zijn om hun naam te verbinden aan een grote vereniging als de onze, dit vanwege de interessante concerten, spectaculaire events en leden-aanbiedingen. Op deze website treft u de namen aan van zowel particuliere alsook bedrijven die nu reeds, tot hun volle tevredenheid, als sponsor optreden.

Bent u geïnteresseerd in sponsoring van de Greune? Kijk dan verder.

Overzicht Sponsorpakketten

  • Algemeen
    U ontvangt onze regelmatig verschijnende nieuwsbrief én ‘Greune Koerier’, waarin u het laatste nieuws kan lezen van onze vereniging. Beiden worden nog altijd via de post rondgebracht, in een oplage van ca. 500 stuks, en in heel de regio bezorgd bij alle leden, kennissen, vrienden en sponsoren. Voor onze particuliere ‘Vrun’ en bedrijven sponsoren organiseren we een periodiek sponsor event, al dan niet gecombineerd met concert, waarin we samen kunnen genieten van een ‘all-inclusive’ programma met eventueel ‘special guest’, op speciale plekken in onze cultureel historische regio. 

  • Entreekaarten
    Bij ons jaarlijkse Theater Concert, in het Theater a/h Vrijthof, wordt u getrakteerd op een schitterend muzikaal (thema) programma, met diverse artiesten. Eventueel kunnen entreekaarten onderdeel zijn van ter beschikking gestelde sponsor cq. VIP-arrangementen bij speciale gelegenheden en/of Proms-concerten; de concert locatie kan dan anders zijn.

  • Advertenties / Naamsvermelding
    We hebben een aantal ‘kanalen’ waarop uw naam, bedrijfsnaam en/of logo cq. advertentie geplaats kan worden. Zo hebben we de regelmatig verschijnende nieuwsbrief of Greune Koerier (4x per jaar), de ‘lichtkrant’ in onze harmonie zaal, de programmaboekjes die nodig zijn bij concerten én we hebben onze officiële website www.hppwolder.nl (inclusief link naar uw bedrijf); onze website heeft gemiddeld 100.000 hits per jaar.

 

Fiscaal voordelig doneren via periodieke donatie
Een fiscaal vriendelijke manier van doneren is de periodieke donatie. Periodieke donaties aan Harmonie Sint Petrus & Paulus zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De belangrijkste voorwaarde is dat u de donatie regelmatig en minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar onze vereniging. U krijgt op deze manier een gedeelte, tot wel 50%, van uw donatie terug van de belastingdienst. De belastingdienst heeft een standaardovereenkomst opgesteld, die u hier kunt downloaden. Vul dit formulier in en stuur dit naar penningmeester@hppwolder.nl.

Betaling
Onze particuliere sponsoren vragen we om de betaling / sponsoring te doen via een automatische incasso. Voor zowel u als voor ons scheelt dat veel tijd, en wellicht bent u het ook gewend van andere automatische incasso’s; het is ook heel gemakkelijk om deze incasso ongedaan te maken. Bedrijven sponsoren ontvangen jaarlijks een digitale btw-factuur van de betreffende sponsoring.

Heeft u kennissen of familieleden die graag particulier en/of bedrijfsmatig onze vereniging willen ondersteunen of voor wie sponsoring van onze harmonie interessant kan zijn? Wijs hen dan op bovenstaande mogelijkheden.

De sponsorcommissie is te bereiken via email: sponsoring@hppwolder.nl.