nieuws

Bestuur

Bestuur – Dagelijks Bestuur (DB)

Bert van den Berg voorzitter – lid DB
Jo Haesen vicevoorzitter – lid DB
Peter Castermans vicevoorzitter – lid DB
Petra Haesen-Vrieselaar secretaris – lid DB
Karin Biesmans-Haesen 1e penningmeester – lid DB
Jos Castermans 2e penningmeester / lid stichtingsbestuur
John Kerkhofs opleidingscommisie / contactpersoon drumband
Erik Wijnands events / contactpersoon vrijwilligersdiensten
Marjorie Nelissen-Vrancken opleidingscommissie / contactpersoon muziekdocenten
Ivo Haesen pr / sponsoring
Roger Bollen algemene zaken
Claudia Moonen algemene zaken / muziekcommissie
Paul Janssen algemene zaken / lid stichtingsbestuur

 

Ereleden

Laurent Vandenboorn  erevoorzitter
Harry Vrancken
Jo Vrancken
Matty Castermans
Bertie Kerkhofs
Laurent Bastiaens
Arthur Nievergeld
Jack Zodenkamp
Ruud Withofs