nieuws

Bestuur

Bestuur – Dagelijks Bestuur (DB)

Bert van den Berg voorzitter – lid DB
   
Jo Haesen vicevoorzitter – lid DB
   
Peter Castermans vicevoorzitter – lid DB
   
Harry Vrancken secretaris – lid DB
   
Karin Haesen-Biesmans 1e penningmeester – lid DB
   
Jos Castermans 2e penningmeester / lid stichtingsbestuur
   
John Kerkhofs opleidingscommisie / contactpersoon drumband
   
Erik Wijnands events / contactpersoon vrijwilligersdiensten
   
Marjorie Nelissen-Vrancken opleidingscommissie / contactpersoon muziekdocenten
   
Ivo Haesen pr / sponsoring
   
Roger Bollen algemene zaken
   
Claudia Moonen algemene zaken / muziekcommissie
   
Paul Janssen algemene zaken / lid stichtingsbestuur

 

Ereleden

Laurent Vandenboorn  erevoorzitter
   
Willy Kerkhofs  
   
Jo Vrancken  
   
Matty Castermans  
   
Nico van Hoorn  
   
Bertie Kerkhofs  
   
Laurent Bastiaens  
   
Arthur Nievergeld  
   
Jack Zodenkamp  
   
Ruud Withofs