nieuws

Drumband

RepetitieavondDinsdag 19.30 – 21:30 uur                                                                                                            Dirigent: Paul Schrader
Contactpersoon: John Kerkhofs tel. 043-3471876 / 06-80128932

 

Historie

Kort na de oorlog ontstaan bij diverse harmonie- en fanfareorkesten de eerste drumbands. Tot dan beperkt zich het slagwerk bij het uittrekken van een harmonie of fanfare tot dikke trom, bekkens en een of twee kleine trommels, ook wel scherpe trommels genoemd.

De toenemende interesse bij de jeugd om te gaan ‘trommelen’ biedt ook binnen onze vereniging de mogelijkheid om een zelfstandige drumband te vormen. Daartoe wordt het slagwerkarsenaal uitgebreid met meerdere soorten trommels. De eerste die zich bij Pie en Pow opwerpt als instructeur van de drumband in wording is trompettist Wum Vrancken. Behalve als trompettist is hij in militaire dienst ook tamboer geweest. En de daar opgedane kennis draagt hij graag over op de aanstormende naoorlogse generatie. Namen die we in die tijd tegenkomen zijn onder andere de gebroeders Lejeune, De Vreede en Stevens.

Na Wum Vrancken is het onder andere Phil Wolfs die de leiding op zich neemt. In latere jaren is Pie Feijt vele jaren een succesvolle instructeur. De generatie van midden jaren zestig tot in de jaren tachtig behaalt onder zijn leiding vele successen. Met enige regelmaat hoort men ook nu nog nostalgische verhalen van oud-tamboers als Laurent Bastiaens, Michel Prick, Willy vaan Fien, Theo Nelissen en noem maar op. Als enige van die generatie is John Vandenboorn nu nog actief lid bij de huidige drumband, waar hij dan ook zo’n beetje als peetvader van de jonge tamboers fungeert.

Huidige muzikale niveau

Om een nieuwe impuls te geven aan de drumband werd begin jaren ’90 besloten de drumband uit te breiden met melodisch slagwerk, zoals vibrafoon, klokkenspel, marimba en xylofoon. Mede omdat men voor een drumband zonder dit zogeheten gestemd slagwerk, op de wat langere termijn weinig toekomst zag. Een dergelijk uitgebreide drumband biedt immers qua repertoire veel meer mogelijkheden en daarmee een grotere uitdaging voor de tamboers.

Om leiding te kunnen geven aan een dergelijke drumband is toen Roy van Wersch aangetrokken. Onder zijn leiding zijn vele successen behaald. In 2004 gaf Roy van Wersch het dirigeerstokje door aan Harold Vinclair. Deze gaf leiding aan de drumband in de periode tot juni 2009. Het uitbreiden van het repertoire en podiumervaring opdoen waren zijn belangrijkste targets. Dit resulteerde in diverse optredens in de regio en deelname aan het bondsconcours waar een mooie eerste prijs behaald werd. Henrico Stevens dirigeerde de drumband vanaf dat moment en stond in 2010 ook aan de wieg van een uitgebreid jeugdplan. Momenteel staat Paul Schrader als dirigent voor de drumband.

De drumband neemt jaarlijks deel aan de carnavalsoptochten in Maastricht en Wolder en de processie in Wolder. Andere tradities zijn: ons carnavalsconcert, het midwinterconcert in de Annakerk en 2 jaarlijks een concert in Luxemburg. Verdere hoogtepunten waren het themaconcert ‘Rising drums’ (een veredeld popconcert) en in de coronatijd het livestreamconcert vanuit de Muziekgieterij.

Op dit moment bestaat de percussiegroep uit 19 leden, jongste lid is 10, oudste lid 65 jaar. Onze volgende uitdaging wordt deelname aan het bondsconcours.