nieuws

Corona protocol

Algemeen

 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen. Dit geldt ook als je familie en/of
  huisgenoten klachten hebben.
 • Houdt 1,5 m afstand in en rondom het verenigingsgebouw.
  Het betreden van het gebouw betekent dat je het protocol respecteert en er naar
  handelt.
 • Bij binnenkomst in het gebouw worden de handen ontsmet. De (digitale) aanwezigheidslijst met gezondheidscheck wordt door een van onze (bestuurs)leden gecontroleerd.
 • Er is een éénrichtingsroutering aangegeven in het hele gebouw. Naar binnen gaat men
  via de hoofdingang en de uitgang is via de achteruitgang van de zaal.

Repetities

 • Kom niet te vroeg naar de repetitie. Betreed maximaal 5 minuten vóór aanvang van de repetitie het gebouw.
 • Stoelen worden vooraf klaargezet en gereinigd (na de repetitie gebeurt dat weer).
 • Ga pas de repetitieruimte in als daar toestemming voor gegeven is.
 • Elke muzikant heeft een vrije ruimte van 1,5 meter rond het midden van zijn stoel.
 • Muzikanten lopen na binnenkomst in de repetitieruimte direct naar hun vaste stoel. Daar mag het mondkapje afgezet worden, het instrument uitgepakt en de eigen pupiter opgesteld. 
 • Voor de opvang van condens / vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument een eigen, zelf mee te nemen vocht opnemende doek
 • Instrumenten worden ontdaan van condens / vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt, wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.
 • Overal geldt de 1,5 m afstandsregel, dus ook bij het binnenkomen van de repetitieruimte en het weggaan. 
 • Er mogen geen instrumenten, accessoires, bladmuziek en dergelijke geruild worden.
 • Na afloop van de repetitie wordt het instrument niet schoongemaakt, maar direct weer ingepakt. Schoonmaken doet men thuis!

Algemeen

 • Gebruik je gezonde verstand en spreek anderen aan die dat niet doen. Bij hoesten, verhoging, benauwdheid: blijf thuis en laat je testen!
 • Gebruik de toiletten alleen indien het echt nodig is. Bij gebruikmaken van het toilet moet het toilet en de deurklink door de gebruiker zelf worden gereinigd met behulp van desinfecterende gel en doekjes.
 • Muziekmateriaal / Partituren wordt uitsluitend digitaal verspreid. In de zaal is niets beschikbaar.
 • De dirigent/instructeur neemt voldoende afstand (minimaal 2 meter) in acht ten opzichte van de meest nabije muzikanten. 
 • Wees aardig en respectvol voor elkaar.
 • Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur of met één van onderstaande protocol-verantwoordelijken
 • Er zijn een aantal protocol-verantwoordelijke personen aangesteld, die leden kunnen aanspreken. Ze zijn tevens beschikbaar om vragen te beantwoorden:
 • voor het harmonieorkest : Claudia Moonen, Marjorie Nelissen en Roger Bollen
 • voor de (jeugd)drumband: John Kerkhofs
 • voor de jeugdorkesten: Armand Vrancken en Marjorie Nelissen
 • voor de Pie & Pow-kapel: Dirigent Loek Smeijsters
 • voor de muzieklessen: Marjorie Nelissen

 

Bij vragen en/of opmerkingen betreffende dit protocol neem contact op met bestuurslid John Kerkhofs
( +31 6 80 12 89 32)