nieuws

Corona protocol

Versie 15-01-2022

Algemeen

 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen. Dit geldt ook als je familie en/of
  huisgenoten klachten hebben.
 • Houdt 1,5 m afstand in en rondom het verenigingsgebouw.
 • In het gebouw is het dragen van een mond-neus masker voor iedereen van 13 jaar en
  ouder verplicht. Dit masker wordt alleen afgezet op de eigen zitplaats in de repetitie of
  lesruimte.
 • Bij binnenkomst in het gebouw worden de handen ontsmet én wordt van iedereen
  vanaf 18 jaar het corona-toegangs-bewijs gecheckt.
 • Er is een éénrichtingsroutering aangegeven in het hele gebouw. Naar binnen gaat men
  via de hoofdingang en de uitgang is via de achteruitgang van de zaal

Repetities

 • Kom niet te vroeg naar de repetitie. Betreed maximaal 5 minuten vóór aanvang van de
  repetitie het gebouw.
 • Stoelen worden vooraf klaargezet en gereinigd.
 • Ga pas de repetitieruimte in als daar toestemming voor gegeven is.
 • Elke muzikant heeft een vrije ruimte van 1,5 meter rond het midden van zijn stoel.
 • Muzikanten lopen na binnenkomst in de repetitieruimte direct naar hun stoel. Daar mag
  het mondmasker af, het instrument uitgepakt en de eigen pupiter opgesteld.
 • Voor de opvang van condens / vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van
  een blaasinstrument een eigen, zelf mee te nemen vocht opnemende doek.
 • Instrumenten worden ontdaan van condens / vocht boven deze handdoekjes (lekken /
  uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt, wordt door de bespeler
  zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het
  instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.
 • Overal geldt de 1,5 m afstandsregel, dus ook bij het binnenkomen van de
  repetitieruimte en het weggaan.
 • Er mogen geen instrumenten, accessoires, bladmuziek en dergelijke geruild worden.
 • Na afloop van de repetitie wordt het instrument niet schoongemaakt, maar direct weer
  ingepakt. Schoonmaken doet men thuis!
 • Bij het verlaten van de zitplaats draagt men weer het mondkapje!

Algemeen

 • Gebruik je gezonde verstand en spreek anderen aan die dat niet doen. Bij hoesten,
  verhoging, benauwdheid: blijf thuis en laat je testen!
 • Gebruik de toiletten alleen indien het echt nodig is. Bij gebruikmaken van het toilet
  moet het toilet en de deurklink door de gebruiker zelf worden gereinigd met behulp van
  desinfecterende gel en doekjes.
 • Muziekmateriaal / Partituren wordt uitsluitend digitaal verspreid. In de zaal is niets
  beschikbaar.
 • De dirigent/instructeur neemt voldoende afstand (minimaal 2 meter) in acht ten
  opzichte van de meest nabije muzikanten.
 • Wees aardig en respectvol voor elkaar.\
 • Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur of met één van
  onderstaande protocol-verantwoordelijken
 • Het betreden van het gebouw betekent dat je het protocol respecteert en er naar
  handelt.
 • Er zijn een aantal protocol-verantwoordelijke personen aangesteld, die leden kunnen
  aanspreken. Ze zijn tevens beschikbaar om vragen te beantwoorden:
  • voor het harmonieorkest : Claudia Moonen, Marjorie Nelissen en Roger Bollen
  • voor de (jeugd)drumband: John Kerkhofs
  • voor de jeugdorkesten: Armand Vrancken en Marjorie Nelissen
  • voor de Pie & Pow Kapel: Dirigent Loek Smeijsters
  • voor de muzieklessen: Marjorie Nelissen

Bij vragen en/of opmerkingen betreffende dit protocol neem contact op met bestuurslid Dhr. John
Kerkhofs (T. +31 6 80 12 89 32)