nieuws

Corona Nieuws / Update

30 november 2021

We maken wederom onzekere tijden door. Het oplaaien van het coronavirus en het aanscherpen van de maatregelen door de overheid waren voor het bestuur aanleiding om bij elkaar te komen. Uitgangspunt is dat we, binnen de richtlijnen, op een veilige manier samen muziek kunnen maken. Jullie gezondheid is het belangrijkste.

Repetities geannuleerd
We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het verplaatsen van diverse ‘avond’-repetities naar een ander / eerder tijdstip zagen we niet als juiste mogelijkheid. Daarom hebben we besloten alle repetities t/m 31 december 2021 niet door te laten gaan. Voor de duidelijkheid, dit geldt dus voor alle onderdelen van onze vereniging (harmonieorkest, percussiegroep / drumband, Pie & Pow-kapel en alle jeugdorkesten)

Uitzondering
De individuele muzieklessen gaan, op een veilige wijze en in onderling overleg wel door. Ook de mogelijkheid voor het laten doorgaan van ‘Spelen met muziek’ op de vrijdagmiddag wordt in overleg met de ouders gedaan. Bij deze uitzonderingen dient rekening gehouden te worden met het feit dat er in ons verenigingsgebouw tussen 17.00 en 05.00 uur geen activiteiten mogen plaatsvinden.

Agenda
De activiteiten die gepland staan t/m 31 december 2021 inclusief het Nieuwjaarsconcert van 2022 worden geannuleerd. Eventueel zal een (jeugd) ensemble de avondmis / heilige mis in Wolder, tijdens de kerstdagen, opluisteren. Tevens wordt er nog nagedacht over een ‘alternatieve’ kerstmarkt.

Op donderdag 16 december beoordelen we de situatie opnieuw, maar we zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de uitkomst van de geplande persconferentie op 14 december. We hopen dat al onze activiteiten snel daarna weer doorgang kunnen vinden. We houden jullie op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaande, laat het ons gerust weten via post@hppwolder.nl

Met vriendelijke groet, en tot een snel weerzien, in goede gezondheid!

Bestuur van Harmonie St. Petrus & Paulus